55 jaar herinterpretatie van de Hongaarse revolutie


Mijn afstudeeronderzoek, in 2002, ging over de rol van intellectuelen in de Hongaarse revolutie van 1956 en de Praagse Lente van 1968. De opstandelingen waren gekant tegen de onderdrukking door het toenmalige regime.

Het Hongarije van nu staat weer aan de rand van de afgrond. Sinds 2010 heeft de rechts-conservatieve partij Fidesz een tweederde meerderheid in het Hongaarse parlement. Onder premier Viktor Orbán wordt in ras tempo een nieuwe dictatuur opgetuigd. Sinds zijn aantreden is een onvoorstelbaar aantal wetswijzigingen aangenomen, waarin bijvoorbeeld de vrijheid van de media en van religie ernstig worden beperkt. Veel wetswijzigingen kunnen alleen met een tweederde meerderheid ongedaan worden gemaakt. De kieswet is zo gewijzigd dat de herverkiezing van de huidige regering aanzienlijk meer kansrijk is geworden. Daarbij is Hongarije nagenoeg failliet. Orbán bemoeilijkt echter het proces om internationale steun te verkrijgen. Hij blijft fel nationalistische toespraken houden waarin internationale kritiek als poging tot kolonisering worden afgedaan.

In 2011 vond de 55ste herdenking van de Hongaarse revolutie plaats. Naar aanleiding daarvan heb ik een korte bijdrage geschreven in het jaarlijkse nieuwjaarsboekje van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarvoor ik werk. Mijn bijdrage is hier te lezen. Ik raad ook zeker aan om de andere bijdragen in het boekje te lezen. Dit is getiteld: Niet alle dagen feest.