Publications

Books

Kun je een betere wereld kopen?Mensink, W. (2015), Kun je een betere wereld kopen? De consument en het fairtrade-complex. Amsterdam: Boom Filosofie.

 

 

De WMO in bewegingKromhout, M., Feijten, P., Vonk, F., Klerk, M. de, Marangos, A. M., Mensink, W.H., Draak, M. de, Boer, A. de, Iedema, J., (2014), De Wmo in beweging. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

 

De weg naar maatschappelijke ondersteuningDraak, M. den, Mensink, W., Wijngaat, M. van den, Kromhout, M. (2013), De weg naar maatschappelijke ondersteuning. Een onderzoek naar de kanteling in tien gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

 

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatievenMensink, W., Boele, A., Houwelingen, P. van (2013), Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Front CoverMensink, W.H. (2011), Subject of Innovation, or: how to re-develop ‘the patient’ with technology, Leiden: Leiden University (doctoral dissertation)

 

Peer-reviewed articles

Mensink, W.H., (2014), Een kleine tragedie met een kleurrijk einde (book review of: Veer, J. van der (2013). Weg uit het verleden. Een institutionele analyse van de gemeentelijke uitwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Amsterdam: VU University Press.), Beleid en Maatschappij (41), 3, 7-7.

Mensink, W. H. & Birrer, F. A. J. (2010). The role of expectations in system innovation: the Electronic Health Record, immoderate goal or achievable necessity? Central European Journal of Public Policy, 4 (1), p. 36-59.

Dutilleul, B., Birrer, F. A. J., & Mensink, W. H. (2010). Unpacking European Living Labs: Analysing Innovation’s Social Dimensions. Central European Journal of Public Policy, 4 (1), p. 60-85.

In press

Mensink, W. (2015), Systeem- en leefwereld: hoe de kloof te dichten. SocialeVraagstukken.nl

Mensink, W. (2015), Fairtrade is geen individueel, maar een publiek probleem. Trouw, 12 april 2015.

Mensink, W. (2015), Duurzame fairtrade prodcuten moeten de norm worden. Volkskrant, 6 maart 2015.

Mensink, W.H., Houwelingen, P. van, Boele, A., (2013), Burgerinitiatieven in de zorg zijn nog schaars, http://www.socialevraagstukken.nl

Luyendijk, Wubby (2009, January 20). Tweede Kamer bespreekt EPD – Leidse promovendus: wat gaan we precies doen met al die digitale patiëntendata? NRC Handelsblad.

Mensink, Wouter H. (2001). Out of Order: Indonesia Calling. InterDisciplinair, Bestuurskundig Magazine, 12.

Conference papers

Mensink, W.H., Birrer, F.A. (2010). Constituting the “good patient“ – The Effect of “Clustered Argumentation” in Dutch Personal Healthcare Budget PolicyThe 7th Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation

Birrer, F. A. J. & Mensink, W. H. (2010). The virtual world of policy arguments: the Electronic Health Record. In The 7th Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation (forthcoming).

Katzy, B. R., Mensink, W. H., & Sikkema, K. (2007). Living Labs – Implications for the public innovation agenda. In Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), IOS Press, 2007 Amsterdam, ISBN: 978-1-58603-801-4

Perényi, Á. & Mensink, W. H. (2004). Die Mobilität von Ungarischen Wissenschaftlern – Möglichkeiten und Erfahrungen. In Wissenschaftliche Mitteilungen der 16.Frühlingsakademie (pp. 87-94). Budapest: Verlag LOGOD.

Book chapters

Mensink, W.H., Klerk, M. de, Boer, A. de, Feijten, P., Vonk, F., (2014), ‘Informele ondersteuning’. In: Kromhout, M., Feijten, P., Vonk, F., Klerk, M. de, Marangos, A. M., Mensink, W.H., Draak, M. de, Boer, A. de, Iedema, J., (2014), De Wmo in beweging. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

Mensink, W.H., Draak, M. den, (2014), ‘Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg’. In: Kromhout, M., Feijten, P., Vonk, F., Klerk, M. de, Marangos, A. M., Mensink, W.H., Draak, M. de, Boer, A. de, Iedema, J., (2014), De Wmo in beweging. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

Mensink, W. H. & Birrer, F. A. J. (2010). The role of expectations in radical system innovation: the Electronic Health Record, immoderate goal or ac     hievable necessity? In K. Müller, S. Roth, & M. Žák (Eds.), The Social Dimension of Innovation (pp. 142-157). Prague: Linde nakladatelství, s.r.o.

Dutilleul, B., Birrer, F. A. J., & Mensink, W. H. (2010). Unpacking European Living Labs: Analysing Innovation’s Social Dimensions. In K. Müller, S. Roth, & M. Žák (Eds.), The Social Dimension of Innovation (pp. 142-157). Prague: Linde nakladatelství, s.r.o.

Project reports

ProAct Consortium (2008). The ProAct Benchmarking Framework. A Method proposed to explore good practices in regional innovation and research policy Budapest: ProAct consortium.

ProAct Consortium (2008). Regional Innovation and Research Policy Outlook – Policy Practices in Eight European Regions Budapest: GKI Economic Research Co. (Budapest).

RECORD Consortium (2005). The RECORD Experimental Map – Innovative Research Organisations in European Accession Countries. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

RECORD Consortium (2004). The RECORD Manual – Benchmarking Innovative Research Organisations in European Accession Countries. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Borsi, B. & Mensink, W. H. (2003). Experience of the RECORD pilot quantitative benchmarking surveys. In B.Borsi, G. Papanek, & T. Papaioannou (Eds.), Towards the practice of benchmarking RTD organisations in the Accession States. The Ljubljana Proceedings of the RECORD Thematic Network. (pp. 73-99). Budapest: Budapest University of Technology and Economics.

Papanek, G., Mensink, W. H., & Perényi, Á. (2003). The First Experience with Compiling the RECORD Map. In B.Borsi, G. Papanek, & T. Papaioannou (Eds.), Towards the practice of benchmarking RTD organisations in the Accession States. The Ljubljana Proceedings of the RECORD Thematic Network. (pp. 165-172). Budapest: Budapest University of Technology and Economics.

Dévai, K., Mensink, W. H., & Papaioannou, T. (2003). University-Industry Links – A Panacea for Innovation in Transition? A Summary of the Budapest Event. In B.Borsi, G. Papanek, & T. Papaioannou (Eds.), Industry relationships for accession states centres of excellence in higher education. The Budapest Proceedings of the RECORD Thematic Network. (pp. 7-22). Budapest: Budapest University of Technology and Economics.